อโหสิกรรมพลิกชีวิตเพียงแค่3ขั้ น ตอนนี้

ส าเห ตุสำ คั ญที่เป็นก ร ร มหนักที่ขั ดข ว างไม่ให้คนนั้นเจริญและร่ำรวยได้ มาจากความไม่ก ตั ญ ญู รู้คุ ณพ่อแม่ และผู้ที่มีพระคุณ ผลของก ร ร มห นั ก นี้จะไปเป็นอุ ปส ร รคก ร รมสำคัญที่ปิ ดกั้นหรือข ว างทางชีวิตไว้

ค รู บา อ าจาร ย์ท่านเ น้ นเลยว่า ต้ อ งทำเ ป็นเ รื่ องแ ร ก ก่ อ นไปปล ดก ร ร มล ดก ร รมอื่นทั้ งป ว ง ถ้าทำเรื่ อ งนี้ ก่ อ นเ องอื่นๆ จะสำ เร็ จโด ยง่ าย ด า ย 3 สิ่ง ที่จะช่วยให้การขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว รได้ผล หยุดจองเ ว รอาฆาตสำหรับคนที่กำลังตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่เจริญ 3 สิ่งนี้ จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

1. ต้องยอมรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำไม่มีเจ้าหนี้คนไหนให้อภัยลูกหนี้ที่ไม่ยอมรับผิด ยิ่งถ้าเจอลูกหนี้ปากแข็งหัวหมอ รังแต่จะโกรธมากขึ้น หนักกว่าเดิม

2. ขอพึ่งบุญผู้มีอำนาจ มีบุญมากกว่าเรื่องดวงจิตวิญญาณใน 3 โลกนี้ ไม่มีใครเกินพระพุทธองค์ ทำบุญก็แล้ว อุทิศบุญก็แล้ว ขอขมา ขออโหสิก ร ร มก็แล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังไม่ปล่อย เขายังไม่รับบุญที่อุทิศให้ ก็ขอให้อุทิศบุญแก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญ

ขอให้บุญบารมีขององค์ท่าน ช่วยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร มแก่เรา จากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย เพื่อบรรลุทุกผลก ร ร มที่ส่งผลอยู่ และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่า หากอโหสิก ร ร มถูกวิธี ย่อมเปลี่ยนชีวิตที่ย่ำแย่ ให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ

3. ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจด้วยเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิตวิญญาณนั้น เขาต้องการบุญกุศล ที่ทำให้เขามีความสุขขึ้น ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น การทำบุญ แผ่เมตตา อุทิศบุญให้ และขออโหสิก ร ร ม จะทำให้เราพ้นจากช่วงเวลาแย่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

ขอบุญรักษา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ที่มา : read555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *